سوزن کارتریج تاتو مخصوص دستگاه پن- ۵RL

9,000 تومان